ستونها در عصر باستان

موزۀ هنر شهرِ دنور - Denver Art Museum

دانیل لیبسکیند - Daniel Libeskind

دانیل لیبسکیند ، معمار شناخته شدۀ جهانی و خبره در طراحی شهری که از توانایی های او به زنده کردن رخدادهای فرهنگی در آثار خود می توان اشاره کرد ، مهندسی بلندآوازه و آشنا به هنرهای موسیقی ، ادبیات و شعر و فلسفه می باشد . لیبسکیند در تمامی آثار خود از عناصری با انگیزۀ خلقِ سبک و طرحی پرطنین ، واحد و ماندگار بهره جسته و قدم بر می دارد . از ویژگی های او ، به ارائۀ ایده های پیچیده و طرح های توام با احساس می توان اشاره کرد .

مراکز خرید امروزی چگونه به اینجا رسیدند ؟

درزمستان ۱۹۴۸ ،هنگامی که وقوع طوفان در شهر دترویت(Detroit) در آمریکا ، منجر به لغو تمامی پروازها گردید ، ویکتور گروئن(Victor Gruen ) نیز که جزوی از مسافران این پروازها بود ، فرصت را مغتنم شمرد و در عوض اقامت در هتل یا فرودگاه تصمیم به بازدید از دپارتمان هودسون(Hudson’s Department Store) گرفت که از بناهای به اصطلاح لندمارک این شهر است

ادبیات فارسی یکی از چهار رکن ادبیات بشر است " گوته"

مدتی پیش از کنار نانوایی محله رد می شدم و به نان های داغ و خوش بویی که از تنور بیرون کشیده می شد نگاه می کردم . بوی مطبوع نان سبب شد که بی اختیاربرای خریدن نان بایستم .دو خانم پیش از من برای خرید نان ایستاده بودند. گفتگوی آن دو خانم که به شغل آموزگاری ارتباط داشت توجه ام را جلب کرد .

آخرین اخبار

دانیل لیبسکیند - Daniel Libeskind

دانیل لیبسکیند ، معمار شناخته شدۀ جهانی و خبره در طراحی شهری که از توانایی های او به زنده کردن رخدادهای فرهنگی در آثار خود می توان اشاره کرد ، مهندسی بلندآوازه و آشنا به هنرهای موسیقی ، ادبیات و شعر و فلسفه می باشد . لیبسکیند در تمامی آثار خود از عناصری با انگیزۀ خلقِ سبک و طرحی پرطنین ، واحد و ماندگار بهره جسته و قدم بر می دارد . از ویژگی های او ، به ارائۀ ایده های پیچیده و طرح های توام با احساس می توان اشاره کرد .

مراکز خرید امروزی چگونه به اینجا رسیدند ؟

درزمستان ۱۹۴۸ ،هنگامی که وقوع طوفان در شهر دترویت(Detroit) در آمریکا ، منجر به لغو تمامی پروازها گردید ، ویکتور گروئن(Victor Gruen ) نیز که جزوی از مسافران این پروازها بود ، فرصت را مغتنم شمرد و در عوض اقامت در هتل یا فرودگاه تصمیم به بازدید از دپارتمان هودسون(Hudson’s Department Store) گرفت که از بناهای به اصطلاح لندمارک این شهر است

ادبیات فارسی یکی از چهار رکن ادبیات بشر است " گوته"

مدتی پیش از کنار نانوایی محله رد می شدم و به نان های داغ و خوش بویی که از تنور بیرون کشیده می شد نگاه می کردم . بوی مطبوع نان سبب شد که بی اختیاربرای خریدن نان بایستم .دو خانم پیش از من برای خرید نان ایستاده بودند. گفتگوی آن دو خانم که به شغل آموزگاری ارتباط داشت توجه ام را جلب کرد .

Contact Us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
It has been the industry's standard dummy text.

Your message was successfully sent!