خاطرات هنرمندان

در خاطرات هنری پرویز خطیبی به گوشه هایی از زندگی هنرمندان بزرگ ، طلوع و پیدایش استعدادها ، گفتگوها ، موفقیت ها ، شکستها ، ناکامی هایی که در عالم سینما و رادیو و مطبوعات در دهه های گذشته به وقوع پیوسته است ، اشاره می شود.