مرتب سازی بر اساسژرژ ملی یس - Maries Georges Jean Méliès

شاید کمتر علاقه مند به سینمایی وجود داشته که بنیانگذار صنعت فیلم سازی نوین جرج ملیس را نشناسد ؛ حال پرسش اینجاست که نقش برادران لومیر و توماس ادیسون کجای...