مروری بر خط زمانی تاریخ هنر

مروری بر خط زمانی تاریخ هنر

کودکان در دنیای خود پیوسته در حال تقلید و سرمشق قرار دادن احساس و حالات پیرامون خود هستند ، ریز بین و کنجکاوند و محیط اطراف خود را بررسی می کنند و این وجه اشتراکی است میان این موجودات پاک با هنرمندان که آن ها نیز پیوسته با الهام از زمین زیبای پیرامون خود، از خلق هنر خود لذت می برند .ولی این حس کنجکاوی و نگاه ریزبینانه و میل به خلق آن ها نیست که موجب به وجود آوردن هنر می شود . حال برای ما پرسش این است که کدامین اثر تمامی این مشخصه ها را در خود جای داده می توان آن را هنر نامید ؟

پنجشنبه 5 مهر 1397 ساعت 17:44
مهندس اردوان سیف بهزاد
ترجمه : مهندس اردوان سیف بهزاد

پیکره های سنگی که حاصل تراشیدن هنرمندانه سنگ ها است ، از جمله نمونه های اولیه تاریخ هنر است که شناخته شده و به حدود ۳۲ هزار سال پیش بازمی گردد . بقایای انگشت شمار یافت شده در قاره سبز و کشو روسیه که وجود آن ها نه از روی اتفاق و بلکه به ماهیت مستحکم سنگ ها بازگشته و شاید نیم نگاهی نیزبه بخت و اقبال گروه هنردوست امروز داشته ، بیانگر طبیعت مردم معاصر با خود است . مردمی که با زمین و محیط اطراف خود پیوسته در ارتباط تنگاتنگ بوده و همانند امروز ، طبیعت را از خود نرنجانده بودند و اگرچه این بقایای چشم نواز موجب ارضای حس زیبا شناختی با حس و حال و رنگ و هنروری استادانه خود می گردند ، اما به هر حال ادعای اینکه آن هارا بتوان جزو گروه " آثار هنری " قرار داد هنوز جای بحث دارد . 
شاید شما هم با نگریستن به این آثار به اهمیتِ ماهیتِ افسانه ای و هدف مذهبی که درون افکار خالق آن نهفته است پی برده و میل به درک دنیای خصمانه و مبهم این مردم داشته باشید که اینطور ژرفنگرانه چنین اجسام تصنعی را خلق کرده اند . 
پیکرتراشی در عصر سنگی :


مشهورترین اثر باقی مانده از این دوران ، همان مجسمه آهکی کوچک زنی است که در اتریش یافت شد و عمر آن به ۲۷ تا ۳۲ هزار سال پیش بازمی گردد . الهه ویلندورف [۱] ، مجسمه ناقص الخلقه کوچکی است که در حقیقت نمادی از باروری بوده و بارداری خود را نمایش می دهد .در نگاه اول این مجسمه کوچک گویی مضحکه ای ناشیانه از یک زن را نمایش می دهد ، اما با نگاه دقیق تر درمی یابیم که این الهه کوچک نماینده برخورد یکپارچه و موزونِ حاصل از پختگی استادانه بخش ناشناخته پدیدآورنده خود می باشد .

منبع عکس : commons.wikimedia.orgغارنگاری ها :


سال ۱۸۷۹ ، جنوب غربی فرانسه و شمال اسپانیا ، جای تعجب نبود که اولین بار با مشاهده این دیوار نگاری ها ، گمان به ساختگی بودن آن بَرَند . ظرافت هنری در مقابل تصورات خشن از انسان های عصر سنگی دلیلی بود ک