گوییدو رنی (۱۶۴۲-۱۵۷۵)

گوییدو رنی (۱۶۴۲-۱۵۷۵)

زمانی که صحبت از تاریخ هنر غرب است ، نام هایی چون داوینچی و میکلانژ و رافائل در ذهن هنر دوستان و حتی افرادی که شناخت کافی از آن ندارند ، نقش می بندد . داوینچی با مونالیزای خود ، میکلانژ با مجسمه داوود و رافائل با دیوار نگاری های خود همه و همه ، گویایِ دوران اوجِ هنرهایِ تجسمی در قاره سبز هستند. در پسِ این نام ها به جرات میتوان گوییدو رنی را به عنوان نقاش بزرگ دوران خود پس از این بزرگان و خالق شاهکارهای گوناگون با شخصیتی مرموز به یاد آورد و متاسفانه امروزه کمتر نامی از او و آثار وی بر سرزبان هاست و شاید بازدیدکنندگانِ لوور و واتیکان فقط به هدف دیدار از آثار داوینچی و میکلانژ قدم در آن جا گذاشته و کمتر کسی صحبت از گوییدو را به میان می آورد .

پنجشنبه 5 مهر 1397 ساعت 8:59
مهندس اردوان سیف بهزاد
گردآوری و نگارش: مهندس اردوان سیف بهزاد
 
نام : گوییدو رنی 

زادگاه : بلونیا ، ایتالیا ، ۱۵۷۵

دوره : باروک 

وفات : بلونیا ، ۱۶۴۲

زمانی که صحبت از تاریخ هنر غرب است ، نام هایی چون داوینچی و میکلانژ و رافائل در ذهن هنر دوستان و حتی افرادی که شناخت کافی از آن ندارند ، نقش می بندد . داوینچی با مونالیزای خود ، میکلانژ با مجسمه داوود و رافائل با دیوار نگاری های خود همه و همه ، گویایِ دوران اوجِ هنرهایِ تجسمی در قاره سبز هستند. در پسِ این نام ها به جرات میتوان گوییدو رنی را به عنوان نقاش بزرگ دوران خود پس از این بزرگان و خالق شاهکارهای گوناگون با شخصیتی مرموز به یاد آورد و متاسفانه امروزه کمتر نامی از او و آثار وی بر سرزبان هاست و شاید بازدیدکنندگانِ لوور و واتیکان فقط به هدف دیدار از آثار داوینچی و میکلانژ قدم در آن جا گذاشته و کمتر کسی صحبت از گوییدو را به میان می آورد .گوییدو رنی [۱] ،نقاش اهل بلونیا [۲] از شهرهای شمالی مهد هنر جهان ، ایتالیا ، به تاریخ ۴ نوامبر ۱۵۷۵ در خانواده ای هنرمند و اهل موسیقی چشم به جهان گشود . او به عنوان نهمین فرزند خانواده از سن ۱۰ سالگی کار خود را در حضور دنیس کالوائرت [۳] نقاش و معمار مشهور آن دوره آغاز کرد و سپس به همراه آلبانی [۴] و دومنیچینو [۵] از هم دوره های خود ، به همان آتلیه پیوست . او پس از ۹ سال آموزش توسط کالوائرت ،در سن ۲۰ سالگی به همراه آلبانی و دومنیچینو به آکادمی رقیب که توسط خانواده کاراچی[۶] واقع در شهر رم اداره میگشت، مهاجرت کردند و هسته مرکزی این مدرسه [۷] را بنا نهادند . خانواده کاراچی از پیشگامان هنر دوره باروک بودند و نقشی اساسی در جهت اعتلای فرهنگ و هنر جامعه خود ایفا کردند و شخصیت هنری رنی نیز به کمک خانواده کاراچی، شکل قاطع تری به خود گرفت و تحت