چاپ آثار شهریار قنبری

چاپ آثار شهریار قنبری

کتاب های شهریار قنبری پس از سه دهه منتشر شد.

دوشنبه 16 مهر 1397 ساعت 16:43

آثار شهریار قنبری پس از سی سال زیر نظر ایشان به چاپ رسید.

۱- گفتن برای زیبا شدن

۲-لیونارد شهیار

۳- بنویس ساعت پاکنویس ( روایتِ کامل برای نخستین بار )

۴- دریادرمن ( روایتِ کامل و درست برای نخستین بار )

تعداد بازدید : 1000