آغازمرمت ایوان ورودی مدرسه غیاثیه خرگرد

آغازمرمت ایوان ورودی مدرسه غیاثیه خرگرد

مدیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خواف گفت: مرمت ایوان ورودی مدرسه غیاثیه شروع شده است.

چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 23:6

به گزارش قدس آنلاین، محمود باعقیده گفت: مدرسه غیاثیه در دوران شکوه‌اش، از بهترین دانشگاه‌های اسلامی بوده است. در این مدرسه بناهای باشکوهی دیده می‌شود که معماری بی‌نظیری دارد. مدرسه غیاثیه خرگرد خواف، یکی از آن مدارسی است که در روزگار خود، به لحاظ نوع معماری و جایگاه علمی، کانون توجه بود و یکی از کامل‌ترین نمونه‌های دانشگاه اسلامی به‌شمار می‌رفت. بنایی که زمانی مهم‌ترین مرکز تعلیم و تربیت، به‌شمار می‌رفت، امروزه قدمگاه گردشگران است
باعقیده ادامه داد: حفاظت ومرمت این بنای ارزشمند هر ساله در دستور کارمعاونت میراث فرهنگی خراسان رضوی قرار دارد  و از ابتدای مهر ماه سال جاری تثبیت وحفاظت از کاشیکاری های ایوان شمالی و ایوان ورودی شروع شده است .
باعقیده گفت: پاکسازی عوامل مخرب محیطی و رطوبتی ،گرد و غبار زدایی ، پاکسـازی و اسـتحکام بخشـی کلیـه سـطوح تزئینـات بـا روش فیزیکی وشیمیایی و تثبیت کلیه تزئئینات پس از عمل پاکسازی از مهمتزین اقدامات مرمتی در ایوان ورودی مدرسه غیاثیه است.

 

تعداد بازدید : 1446

ثبت نظر

ارسال