برپایی نمایشگاه ساز، یک رخداد مهم

برپایی نمایشگاه ساز، یک رخداد مهم

طی جلسه ای که با سازندگان ساز با موضوع برگزاری نمایشگاه ساز در خانه موسیقی برگزار شد، نتایج خوشحال کننده ای برای علاقمندان به این هنر در برداشت.

یکشنبه 22 مهر 1397 ساعت 20:32

در این جلسه داوطلبان شرکت در این نمایشگاه ساز که در نیمه دوم آبان ماه با تلاش خانۀخانه موسیقی در خانه هنرمندان برگزار میشود، حضور داشتند.

درآغاز، فرمان مرادی رییس هیات مدیره کانون سازندگان ساز پیرامون اهداف و چشم انداز آینده این نمایشگاه به سخنرانی پرداخت و از اعضای کانون را به همکاری لازم جهت اجرای این برنامه دعوت نمود.

در ادامه نیز عضو هیات مدیره کانون و همچنین دبیر نمایشگاه ساز خانه موسیقی توضیحاتی را پیرامون برگزاری نمایشگاه ارایه دادند.

 

 

منبع : خانۀ موسیقی ایران

تعداد بازدید : 996