بهبود حال استاد حسن ناهید

خبرگزاری ایسنا

بهبود حال استاد حسن ناهید

استاد حسن ناهید نوازنده سرشناس نی ، موسیقیدان و پیشکسوت این عرصه بیش از یک هفته است در بیمارستان بستری شده و خوشبختانه اکنون در وضعیت جسمانی بهتری به سر می‌برد.

سه شنبه 11 آذر 1399 ساعت 17:5
نگار ذکایی

به گزارش خبرگزاری ایسنا ، احمد ناهید ـ فرزند استاد حسن ناهید ـ درباره وضعیت جسمانی این هنرمند به ایسنا گفت: پدرم هم اکنون در وضعیت جسمانی بهتری به سر می‌برند و خوشبختانه آسیب جدی به مغز این استاد موسیقی وارد نشده است و آسیب های جزئی هم قابل درمان است.

استاد حسن ناهید، ۷۷ ساله دوم آذر ماه به علت ایست قلبی و تنفسی به بیمارستان منتقل و در بخش آی سی یو بستری شد. وضعیت جسمانی این هنرمند در ابتدای بستری شدن در بیمارستان اصلا مساعد نبود اما خوشبختانه به مرور این وضعیت رو به بهبودی رفت.

تعداد بازدید : 279

ثبت نظر

ارسال