جدول فروش : "آشغالهای دوست داشتنی در صدر"

جدول فروش : "آشغالهای دوست داشتنی در صدر"

پس از سه هفته از اکران فیلم "آشغالهای دوست داشتنی" می گذرد و این فیلم در ردۀ نخست فروش سینماهای کشور قرار گرفته است.

پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 9:58

فیلم "آشغالهای دوست داشتنی" با فروش دو میلیارد و پانصد میلیون تومانی در صدر این جدول و پس از آن فیلم "پارادایس" علی عطشانی طی شش هفته به فروش سه میلیاردو هفتصدوپانزده میلیون تومان قراردارد.

پس از این فیلمها قانون مورفی ، هت تریک، جن زیبا، تخته گاز به ترتیب از سوم تا ششم جدول فروش هفتگی را به خود اختصاص داده اند.

تعداد بازدید : 792

ثبت نظر

ارسال