سرگذشت تصویری غم انگیز و تاریخی

سرگذشت تصویری غم انگیز و تاریخی

"فقر"، واژه ای که بدون شک ریشۀ بسیاری از معضلاتی جهانی است. فروش تن، جسم، روح یا فروش کلیه ، اندام و اعضا و فرزندان . . .

سه شنبه 10 دی 1398 ساعت 19:35
مهندس اردوان سیف بهزاد ، سردبیر

 کشور آمریکا طی دهۀ 40 میلادی ، به مملکتی پرآشوب و به­هم­ریخته بدل گشته بود. از یک سو جنگ­جهانی دوم و تاثیرات مخرب آن که کار را به جیره­بندی غذاومواد اولیه کشانده بود و از سوی دیگر دوران جنگ سرد که روابط بین­الملل آمریکا را تیره و تار کرده بود.تصویر :"کودکان برای فروش" راوی داستان زندگی بسیاری از خانواده­هایی است که پس از جنگ همچنان روزگار روی خوش بدانها نشان نداد. تصور این موضوع که مادری آن­قدر زیرفشار باشد که چاره­ای جز فروش فرزندانش نداشته باشد خود تصویری بسیار دردآور و ترسناک است، چه برسد به این که مادری تابلوی فروش فرزندانش را نیز در حیاط منزل خود نصب کرده باشد. تصویری که کودکان را به عنوان بازیگر نقش اصلی خود و سیاستمداران را در قالب ظالم داستان نمایش می­دهد . مجسم کنید لحظۀ جدایی کودکان و حال غریبشان را که به خواست مادرشان، تن به این جدایی دادند.
در تصویر تراژیک، مادر تنها 24سال سن دارد، نام وی "لوسیل شالیفو (Lucille Chalifoux)" است و پنجمین فرزند خود را نیز باردار است. همسر وی، پدر کودکان، "رِی (Ray)" نیز ظاهرا حکم تخلیۀ منزل خود را در آن زمان از صاحبخانۀ خود دریافت نموده بود و طبق متنی که برای نخستین بار همراه تصویر، در نشریۀ محلی ایندیانا (The Vidette-Messenger) در پنجم آگوست سال 1948 منتشر گردید، از کار خود نیز بیکار گشته بود.

در متن مقاله ، اینگونه آماده است:

تابلوی "برای فروش" که در حیاط منزلی در شیکاگو نصب گردیده است ، از زندگی آقا و خانم شالیفو ،

داستانی بسیار غم انگیز را بیان می نماید که توسط صاحبخانه از منزل خود رانده شده اند.

رانندۀ بیکارِ کامیونِ حمل ذغال سنگ و همسرش تصمیم به فروش فرزندان خود نموده اند.

خانم اوسیل شالیفو صورت خود را از دوربین مخفی نموده به گونه ای که فرزندانش با 

تعجب به وی خیره شده اند. در ردیف اول پله ، لانا ششساله و میلز پنج ساله 

و در ردیف پایین تر میلتون چهارساله و سو الن 2 ساله را مشاهده می نمایید.

 

این تصویر پس از نخستین چاپ ، نقلِ محافل گردید . بسیاری از شهروندان دست به کار شدند تا به پدر خانواده کمک نموده و برای وی شغلی دست و پا کنند و به خانوادۀ وی یاری رسانند.در هرحال تمامی کودکان در تصویر طی دو سال و همچنین فرزندی که در شکم مادر بود، به خانه­های مختلف فروخته شد.

اعضای خانواده نیز همواره مادر خود را متهم به دریافت مبلغی در قبال این تصویر می نمودند ، حتی اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، اتفاقهای پس از این تاریخ را تغییر نمی دهد. این موضوع نیز بخشی از داستان این خانواده است و متاسفانه مادر خانواده بسیار مصر به فروش فرزندان خود بود.

 

سرگذشت میلتون و راء میلز:

هرچه در عمق سرگذشت این تصویر و آنچه در انتظار آنهاست پیش میرویم ، حقیقت تلخ تر و ترسناک تر میگردد. 2دلار ،"میلز" تمام چیزی بود که برای خانوادۀ جدید وی آب خورد. طی اظهارات خود وی ، هنگام معامله ، برادر وی ، "میلتون" آنقدر گریه کرد تا او را نیز درکنار وی خریداری نمودند. هیچ مدرک مستندی دال بر پرداخت بابت میلتون یا اینکه میزان پرداختی خانوادۀ جدید وجود ندارد.  

" میلز"و برادر او در 27 آگوست 1950 به خانواده ای با نام "زوتمن" فروخته شدند.نامهایشان به "بِوِرلی" و "کِنِت" تغییر داده شد. با این وجود وضعیت این دو کودک نیز در منزل جدید آنچنان تعریفی نداشت. میلتون در روز اول ، با مشت و لگد استقبال شدو کتک خوردو به همراه خواهر خود بیشتر اوقات در اصطبلِ مزرعه زنجیر شد و ساعتهای طولانی در مزرعه به کار مشغول بودند. میلتون آنقدر در آن زمان کم سن و سال بود که مفهوم "برده" که پدر جدیدش بر وی نهاده بود را متوجه نمی شد و آن را پذیرفته بود. آن گونه که میلتون به