The Son Of Man - پسر انسان

The Son Of Man - پسر انسان

این اثر که توسط نبوغ نقاش بلژیکی رنه ماگریت به سال ۱۹۶۴ خلق گشت، در ...

اجزای اصلی دوربینهای عکاسی

اجزای اصلی دوربینهای عکاسی

دوربین عکاسی از ترکیب بسیار ظریف و پیچیده ای از اجزای مختلف تشکیل شده است ...

نقدی بر یکی از آثار Lucien Herve

نقدی بر یکی از آثار Lucien Herve

در این بخش از نقد و معرفی آثار ، به معرفی یکی دیگر از تصاویر ...

اولین های تاریخ عکاسی

اولین های تاریخ عکاسی

از زمانی که دوربین عکاسی در آغاز سال ۱۸۰۰ میلادی کاربرد واقعی خود را پیدا ...